Zadania szachowe

1) Skrzypczak Jacek     45
2) Burczyński Kamil       38
3) Krzysztofiak Joanna  32
4) Mielcarek Arkadiusz   17
5) Szetela Jarek                5
6) Witkowska Lucyna       4
7) Ziobrowska Maja          1
8) Jabłoński Antoni           1

[fen]4k2r/p3p1bp/4b3/2Q5/8/3R4/PP3PPP/1qN3K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 100. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]1R6/4Np1k/5P1p/4p2b/4P2B/1P2K3/r6b/8 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 99. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]2rr4/1bk2ppp/2N1pq2/pQn5/1p6/4P3/5PPP/3RKB1R w – – 0 1[/fen]

Zadanie 98. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]3r2k1/pb1q1pp1/1p2pb1p/8/3N4/P2QB3/1P3PPP/1Br1R1K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 97. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]8/5pp1/1P1k3p/2Np4/6P1/4P2P/2b4K/8 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 96. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]7k/p3r1qp/3b4/2p2Q2/3P1p2/1BB1rP2/PP4P1/2K4R w – – 0 1[/fen]

Zadanie 95. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]4r1k1/pqr1pp1p/p1Nn2p1/3P4/5QP1/8/PP1R1P1P/4R1K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 94. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]8/QR4pk/p3p2p/4Np2/P7/6P1/4PPKP/2rq4 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 93. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]3r1k1b/R6P/6B1/8/1P3pN1/7P/P2pbP2/6K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 92. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]5R2/8/p4Ppk/2pB1br1/2P5/7p/Pr3P1P/3R1K2 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 91. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]7R/8/8/5kp1/4p3/2B1K2P/8/1b5r w – – 0 1[/fen]

Zadanie 90. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]8/p2k4/1b1r1p2/2p1Q1p1/3p4/1P4P1/P3PPK1/1qB4R w – – 0 1[/fen]

Zadanie 89. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]r3k2r/pp2qp1p/2p5/3p4/3PnNK1/1P1B4/P1P3P1/RN1QR3 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 88. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]4r3/7R/1p1b1pp1/p5k1/4r1P1/1PPKNRP1/1P6/8 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 87. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]4k3/5p2/p2Q1p2/1p2p3/4Pn2/N1P2q2/PP1R4/4K3 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 86. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]2r1r1k1/p2B1ppp/3b2q1/5b2/3P4/2P1B1P1/PP1NQP1P/2KR3R b – – 0 1[/fen]

Zadanie 85. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]8/R1N5/5k1p/1p5P/2pK1PP1/2Pn4/p7/3r4 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 84. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]6k1/1B3p1p/3r2p1/8/8/1bQ5/q4PPP/R5K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 83. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]Q7/p4rkp/8/2p1q1N1/P1P5/8/8/7K w – – 0 1[/fen]

Zadanie 82. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]8/8/8/8/P7/1PP1knR1/5r2/3K4 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 81. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]8/p5pk/4q2p/3R4/6b1/PQNr3P/1P3PP1/6K1 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 80. Czarne zaczynają i wygrywają 

[fen flip=true]r7/5pp1/1p2P2p/1k1p4/r2P4/1KP1R3/6P1/5R2 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 79. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]1r3rk1/5p1p/pp2b1p1/4n3/4PP2/1BP1B1Pq/P6P/R1QR2K1 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 78. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]8/7k/R7/1n1bB1p1/3P4/3P1p1B/1r5P/6K1 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 77. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]8/8/5k2/2n3pP/6P1/p3K3/B7/8 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 76. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]6k1/pp2rqpp/8/3Q4/8/8/PPP3PP/5R1K w – – 0 1[/fen]

Zadanie 75. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]1k6/3r4/P1p5/2P1p3/4Pppp/R6P/5PP1/5K2 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 74. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]2kr4/p1p1npp1/1b1r4/2pP4/8/1PNR1KPP/P4B2/3R4 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 73. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]7r/p2r2pp/3k4/3n4/1p2Q3/4B2P/q4PP1/2R3K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 72. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]r3kb1r/1pp2pp1/p1p2q2/4p1N1/5nQ1/3PB3/PPPN1PP1/R4RK1 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 71. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]8/4Q3/6k1/p4q2/5BpP/1P1r2P1/KP6/8 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 70. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]r3rnk1/pp6/1q1p1B1p/4P2Q/8/8/PP4PP/2B2b1K w – – 0 1[/fen]

Zadanie 69. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]3r4/R5P1/8/1p2k2P/8/3p4/P7/7K w – – 0 1[/fen]

Zadanie 68. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]1r3k2/4rpp1/p1p5/R7/1B6/5PK1/PP4P1/8 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 67. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]3r2r1/p2q4/bpkPn1pp/3p4/2pP4/P1P2QB1/1PB2PP1/4RK2 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 65. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]1bkr3r/pp1n1ppp/2q1pnb1/1N6/2BP1B2/5Q2/PPP3PP/4RR1K w – – 0 1[/fen]

Zadanie 64. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]2r3k1/p4pp1/7p/5b2/1P6/P2p1B2/5PPP/R4K2 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 63. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]2r3k1/2P2ppp/3p4/8/4P3/2b4P/5PP1/2R3K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 62. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]r1b1k2r/pp2nppp/1n2p3/3pP3/q1pP3P/B1P4R/2PQ1PP1/R3KBN1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 61. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]2r4k/p5pp/3B4/2p1N3/4r3/P7/2P4P/6RK w – – 0 1[/fen]

Zadanie 60. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]3rk3/2R4p/1p1P2p1/4p1B1/4P3/1P1K4/5r1P/8 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 59. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]1n2k2r/1Q3p1p/3q1P1b/2p5/1p3p2/8/bP3PPP/4BKNR w – – 0 1[/fen]

Zadanie 58. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]b5k1/5p2/4p1p1/3qP2p/5P2/4B1P1/1P3Q1P/5K2 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 57. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]2qr1k2/5p2/2p1pP2/p1p2pQ1/Pn1P3r/8/1P4PP/3R3K w – – 0 1[/fen]

Zadanie 56. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]8/4r3/1p1p2k1/1P1P4/1P1N1n2/5R1P/3b1B2/7K w – – 0 1[/fen]

Zadanie 55. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]r4k2/pp2p1bQ/5r2/4q1NB/3p4/8/PP5P/6RK w – – 0 1[/fen]

Zadanie 54. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]8/p7/5k2/2Nppp2/5n2/2PPKP2/P4R2/3r4 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 53. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]8/8/8/2KR1P2/8/3pk3/8/5r2 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 52. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]5Q2/pk6/2bBq3/2p4p/2P3pP/P7/2B4K/8 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 51. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]8/8/3p2q1/2b5/1p6/5QPk/8/7K w – – 0 1[/fen]

Zadanie 50. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]5r2/4Nqk1/p1Qp4/2p4p/2P3n1/RP4Pn/3N2K1/5R2 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 49. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]3q1k2/1p6/p7/3p3p/3Bb1R1/1BP5/PP6/4K3 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 48. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]5kr1/R4p1p/2p1p1pn/2NpP3/p2P4/2K4P/P4rP1/1R6 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 47. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]3r4/1b3k2/6pp/8/1Qp1qP2/4BR2/1P4PP/7K b – – 0 1[/fen]

Zadanie 46. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]8/8/1k6/2pP1R2/1pP1P3/1P1nrpP1/3N3P/3K4 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 45. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]5rk1/1q2bpp1/2p1p2P/4N2Q/2pP1n2/rP5R/5P1P/5RK1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 44. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]3r3k/p4qpp/1p6/2P1Q1n1/2P2N2/6P1/PR3P1P/7K b – – 0 1[/fen]

Zadanie 43. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]1R1r2k1/Q4pp1/7p/8/8/2n2BP1/3q1PKP/8 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 42. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]8/5k2/1p2p2p/P2p4/1Q1PpPK1/8/3BPP1q/8 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 41. Czarne zaczynają i wygrywają

[fen]6k1/8/1P5p/3N4/5p2/p3b3/5PPP/6K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 40. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]6k1/p2R1p1p/6p1/1P6/P1rb4/3p2PP/3B1P2/4K3 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 39. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]3R4/8/6kp/3pqrp1/3Qp3/4P1P1/5P1P/6K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 38. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]6rk/pp6/3p4/2p1bQ2/7q/2N4P/PPP3B1/R1B3K1 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 37. Czarne zaczynają i wygrywają 

[fen]R4K2/1r5p/4Pk2/8/6P1/8/8/8 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 36. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]4Q3/q5kp/4p1p1/B7/5b2/2P5/1r3PPP/5RK1 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 35. Czarne zaczynają i wygrywają 

[fen flip=true]4r1k1/5p2/1p4p1/p2Pq3/2P3Pp/1P3N1P/5PK1/1Q1Rr3 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 34. Czarne zaczynają i wygrywają 

[fen]8/pp4R1/2p1r2p/3pBRrk/8/1P2p3/P5PK/8 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 33. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]6k1/p4q1p/6p1/4Q3/1P2P3/3p1rPN/P2R3P/7K b – – 0 1[/fen]

Zadanie 32. Czarne zaczynają i wygrywają 

[fen]6r1/2q5/p1p5/2p2kBp/1P2pP2/1Q6/P7/6K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 31. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]R7/4k3/4pN1p/4Pp1K/5Pn1/1r6/8/8 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 30. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]6k1/6pp/3p4/2p5/8/2P3P1/b1q2r1P/3RQBK1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 29. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]rnb1kb1r/pp3ppp/2p5/4q3/4n3/3Q4/PPPB1PPP/2KR1BNR w – – 0 1[/fen]

Zadanie 28. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]2rqrknQ/1b3pp1/p2bp1p1/6N1/1p1p1P2/4P2R/PP1BB2P/R3K3 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 27. Białe zaczynają i wygrywają

[fen]1Rbk3r/7p/B3p3/2r1Ppp1/8/8/5PPP/R5K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 26. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]6k1/p2B2p1/2Q5/3r2np/8/4p1qP/PP4P1/5RK1 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 25. Czarne zaczynają i wygrywają 

[fen flip=true]8/5k2/5p1p/P7/6K1/4R1P1/4pr1P/8 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 24. Czarne zaczynają i wygrywają 

[fen]r3nrk1/ppq2p1p/4pBpQ/3bR3/3P4/2PB3P/1P3PP1/4R1K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 23. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]2r1k3/5pbp/p3P1p1/1pB5/1K6/1N1B2n1/PqP5/R3Q3 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 22. Czarne zaczynają i wygrywają 

[fen]k2n4/N2N1n2/KP1p4/3Pp3/4P3/7p/8/8 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 21. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]5B2/7p/4k1p1/1p1p1pP1/p2P1P2/1rP1PP2/1p2K3/1R6 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 20. Czarne zaczynają i wygrywają 

[fen]4r3/1pr1qpk1/p1bR2pp/8/3pnQ1P/1B4N1/PP3PP1/3R2K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 19. Białe zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]2R5/7k/3P4/8/6K1/1p6/2p5/8 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 18. Czarne zaczynają i wygrywają 

[fen]r1b2r1k/1pq1bpp1/p2ppn1p/8/3B4/2NB2RQ/PPP2PPP/R5K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 17. Białe zaczynają i wygrywają 

[fen flip=true]8/5kpp/8/2Bn1p2/2P1p3/1p4P1/3K1P1P/8 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 16. Czarne zaczynają i wygrywają 

[fen]5r2/2QR4/p3pk1p/5qp1/8/8/2P2PPP/6K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 15. Białe zaczynają i wygrywają 

[fen]8/1P6/2k3p1/3n4/6p1/3R4/5P2/1r3BK1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 14. Białe zaczynają i wygrywają 

[fen flip=true]7r/pR3pk1/6p1/2pBq3/3b2p1/3P1RP1/2P1P2P/4Q2K b – – 0 1[/fen]

Zadanie 13. Czarne zaczynają i wygrywają 

[fen]5k2/p4p1p/3p1Qp1/2b1P3/7P/2q3P1/6BK/8 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 12. Białe zaczynają i wygrywają 

[fen]r2qk2r/pp1nbpp1/7p/3p1b2/3P1B2/P4N1P/1PP1QPP1/R3R1K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 11. Białe zaczynają i wygrywają 

[fen flip=true]8/Rpr1q1k1/5np1/5p2/3Rp3/1Q6/1P3PPP/6K1 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 10.Czarne zaczynają i wygrywają

[fen flip=true]6rk/2p1R3/1p1p2q1/p4p2/2P2P2/1P1r3P/P4Q1K/2R5 b – – 0 1[/fen]

Zadanie 9. Czarne zaczynają i wygrywają 

[fen]4k3/2R5/5BK1/1r6/8/8/8/8 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 8. Białe zaczynają i wygrywają 

[fen]6k1/8/1B1pq2p/4pp2/P3N1r1/6N1/1P2Q2P/K3b3 w – – 0 1[/fen]

Zadanie 7. Białe zaczynają i wygrywają 

[fen]r1b2rk1/1p3Rp1/p3p3/4n1NQ/3b4/8/PPq3PP/R6K w – – 0 1[/fen]

Zadanie 6 .Białe zaczynają i wygrywają

[fen]7k/4b1p1/bp3nQp/p4B2/3P1N2/1P4P1/P4P1P/6K1 w – – 0 1[/fen]

Zadanie nr. 5 Białe zaczynają i wygrywają.

[fen]8/6k1/p5p1/1b1PP1N1/1K3Q2/7q/P7/7q w – – 0 1[/fen]

Zadanie 4 .Białe zaczynają i wygrywają

[fen]8/3r3k/5Qnp/3q1Np1/6P1/3p1P2/4RK1P/8 w KQkq – 0 1[/fen]

Zadanie nr. 3 Białe zaczynają i wygrywają.

[fen flip=true]5rk1/pp3ppp/3p4/4p3/qn2nP2/P3NQP1/1P5P/K1R4R b – – 0 1[/fen] 

 Zadanie nr. 2 Czarne zaczynają i wygrywają       

 [fen flip=true]5rk1/p5pp/1p2p1q1/3pPr2/3P4/B7/P3QnPP/1R3RK1 b KQkq – 0 1[/fen]

Zadanie nr:1 Czarne zaczynają i wygrywają.