Akademia Szachowa Zielona Góra przy SP-1 Zielona Góra
poszukuje sponsorów i tych małych i tych większych.
W zamian zamieścimy w przypadku firmy reklamę na naszej stronie 
lub w innej zaproponowanej formie.
W klubie jest kilku utalentowanych zawodników, 
lecz dla dalszego ich rozwoju (i nie tylko) potrzebne są środki finansowe.

Nasze konto:
AKADEMIA SZACHOWA ZIELONA GÓRA 
ul.St.Wyszyńskiego 17.   
65-536 Zielona Góra

Bank Zachodni WBK

93 1090 2532 0000 0001 3720 0465 

Członkowie klubu wpłacając składkę członkowską 
zaznaczają tytułem: składka za miesiąc………….
Miesięczna składka członkowska wynosi 10,00 zł (od 08. 2018).