Szkolna Liga Szachowa w Polsce 2019/2019

   Chessarbiter… do druku..

SZKLARSKA PORĘBA 01 – 06.12.2018, KARPACZ 10 – 15.06.2019

Gość honorowy zawodów – arcymistrzyni Karina Szczepkowska

1. CELE

 • Popularyzacja szachów w środowisku szkolnym

 • Wyłonienie najlepszych drużyn szkolnych w szachach w Polsce.

4. ORGANIZATORZY

Organizatorami Mistrzostw na zlecenie Zarządu Lubuskiego Związku Szachowego są:

 • Lubuski Związek Szachowy

 • Klub Szachowy Stilon Gorzów Wlkp.

 • Uczniowski Klub Sportowy EL-TUR SP 3 Bogatynia

 • Agencja 64 PLUS

 • Platforma szachowa – Chessgrow.com

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w zawodach należy składać – wyłącznie drogą elektroniczną – na adres kierownika turnieju Andrzeja Modzelana: anmodz@gmail.com z dopiskiem „Liga Szkolna 2018/19”. W zgłoszeniu należy określić potrzeby dotyczące zakwaterowania i wyżywienia.

Bliższych informacji udziela: Andrzej Modzelan tel. 606-921-188 po 15:00

Ostateczny termin zgłoszeń upływa dn. 15.11.2018 r. Strona: www.ligaszachowa.agencja64.pl

5. MIEJSCE I TERMIN

 • OPEN – „Sezon Zimowy”, 01-06.12.2018 – Kompleks Wypoczynkowy „KRÓLOWA KARKONOSZY”, ul. Słowackiego 11 a w Szklarskiej Porębie.

Przyjazd w dniu 30.11.2018 od godz. 14:00 – odprawa techniczna o godz. 20:00

 • I i II liga „Sezon Letni” – Turniej Finałowy, 10–15.06.2019 – „NOWA KRÓLOWA KARKONOSZY”, ul. Konstytucji 3 maja 22 w Karpaczu.

Przyjazd w dniu 09.06.2019 od godz. 14:00 – odprawa techniczna o godz. 20:00

6. SYSTEM ROZGRYWEK

 • Pełny cykl rozgrywek Ligi Szachowej składa się z rozgrywek zimowych (grudzień) i rozgrywek letnich (czerwiec). W rozgrywkach udział biorą reprezentacje szkół.

 • Drużyna składa się z czterech zawodników:

– szachownica I – chłopiec z klas I – VIII

– szachownica II – dziewczyna z klas I – VIII

– szachownica III – chłopiec z klas I – IV

– szachownica IV – dziewczyna z klas I – IV

 • W trakcie „Sezonu Zimowego” liga zostanie rozegrana w formule Open systemem szwajcarskim, na dystansie 11 rund.

 • Po „Sezonie Zimowym” pierwsze 10 drużyn utworzy rozgrywki I ligi w „Sezonie Letnim”, natomiast pozostałe drużyny utworzą rozgrywki II ligi – z zaliczeniem zdobytych punktów z „Sesji Zimowej” w obu ligach. W „Sezonie Letnim” zostanie rozegranych po 9 rund.

 • Po rozegraniu „Sesji Letniej” z I ligi spadają trzy ostatnie drużyny, a w ich miejsce awansują trzy pierwsze z II ligi.

 • Mistrz Ogólnopolskiej Szkolnej Ligi Szachowej zawsze zostaje wyłoniony podczas „Sesji Letniej”.

 • W następnym sezonie do II ligi mogą zgłaszać się wszystkie zainteresowane szkoły.

 • W miejsce drużyn z pierwszej ligi, które zrezygnowały z występów, wchodzą kolejne drużyny z II ligi.

Kolejność zawodników w drużynie, łącznie z rezerwowymi, ustalona na odprawie technicznej przed zawodami, nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek. Na szachownicy „chłopca” może zostać zgłoszona dziewczyna, jednakże pozbawia to ją prawa gry na szachownicy „dziewczęcej”. Kolejność drużyn przed pierwszą rundą ustala się na podstawie średniego rankingu PZSzach drużyny (wg zapisów w Centralnym Rejestrze PZSzach). Zmianę składu drużyny należy podać sędziemu najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem rundy.

7. TEMPO I PRZEPISY GRY

Tempo gry – 30 minut plus 30 sekund na ruch dla zawodnika.

W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.

Turniej z oceną rankingową FIDE i możliwością wypełnienia kategorii I (dziewczęta) i kategorii II (chłopcy). Organizator planuje przeprowadzenie transmisji on-line.

8. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie danej szkoły – minimum od września 2018, po zgłoszeniu i przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej.

9. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana – 1 pkt, remis – 0,5 pkt, przegrana – 0 pkt.

Kolejność drużyn w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów meczowych (wygranie meczu – 2 pkt, remis – 1 pkt, przegrana – 0 pkt). Przy równej ilości punktów meczowych, decydują kolejno:

– punkty małe (suma punktów drużyny zdobytych we wszystkich meczach)

– wynik bezpośredniego spotkania,

– lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach

O zajęciu pierwszego miejsca i miejsc decydujących o awansach i spadkach drużyn pomiędzy ligami (w przypadku gdy wszystkie dodatkowe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia) decyduje dodatkowy mecz z tempem 15 minut na partię dla zawodnika. W razie remisu premiowany jest zespół, który odniósł zwycięstwo na wyższej szachownicy.

W przypadku nieparzystej ilości uczestniczących drużyn, drużyna pauzująca otrzymuje punkt meczowy (duży) i 50% punktów (małych) możliwych do zdobycia w meczu.

10. OPŁATA STARTOWA

Startowe w Zawodach w wysokości 100 zł od drużyny w każdym sezonie (200 zł dla drużyn nie korzystających z zakwaterowania i wyżywienia u organizatora) należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS ul. Chrobrego 20a/8, 66-400 Gorzów Wlkp. Idea Bank SA, nr 03 1950 0001 2006 0002 2547 0001

11. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 • Kompleks Wypoczynkowy „Królowa Karkonoszy”, ul. Słowackiego 11a, Szklarska Poręba

 • Nowa Królowa Karkonoszy, ul. Konstytucji 3 maja 22 w Karpaczu.

 • Zgłoszenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia przyjmuje Andrzej Modzelan (kontakt jak w pkt. 4)

 • Koszt pobytu w obu Ośrodkach (trzy posiłki) w pokojach 2-3-4 osobowych i typu studio 2+2 (łazienki i TV) wynosi 85 zł od osoby za jedną dobę. Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby wynosi 510 zł.

Koszt wyżywienia i zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi 130 zł za dobę.

Wszystkie pokoje z łazienkami, TV i dostępem do Internetu.

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji dla szkoły jest wpłata zadatku – na wskazane wyżej konto – w wysokości 500,00, do dnia 15.11.2018.

Opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnieść przelewem na podane wyżej konto, lub gotówką przed odprawą techniczną.

12. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Mistrz Ogólnopolskiej Ligi Szkolnej wygrywa dla swojej szkoły weekendowy pobyt (piątek – niedziela) we wrześniu w Szklarskiej Porębie lub w Karpaczu dla 50 osób! W ramach pobytu – zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie) oraz zwiedzanie osobliwości turystycznych Karkonoszy.

 • Najlepsze drużyny otrzymają: puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe

 • Trzech najlepszych zawodników na poszczególnych szachownicach otrzyma dyplomy i puchary

 • Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy

13. Imprezy Towarzyszące

 • W sezonie letnim spotkanie i symultana z arcymistrzynią Kariną Szczepkowską – medalistką olimpijską i wielokrotną medalistką mistrzostw Polski: „Droga do sukcesu”.

 • Wycieczki po Szklarskiej Porębie i Karpaczu z przewodnikiem

 • Warsztaty dla nauczycieli

 • Turniej szachów błyskawicznych

 • Konkurs rozwiązywania zadań szachowych

 • Ognisko z pieczeniem kiełbasek

 • Platforma szachowa chessgrow.com – wszystko dla dzieci i nauczycieli

 • W „Sesji Letniej” fakultatywnie – całodzienna wycieczka do Pragi z przewodnikiem, na trasie Karpacz – Praga – Karpacz. Koszt 80 zł od osoby. Zamówienie wycieczki wraz ze zgłoszeniem do „Sesji Letniej” zawodów.

 • Równocześnie z Ligą Szkolna, rozgrywane będą turnieje szachowe z cyklu: „Z Szachami Przez Polskę” – Sudety 2018 (Szklarska Poręba) i Karkonosze 2019 (Karpacz). Zwycięzca klasyfikacji łącznej tych turniejów zdobędzie Grand Prix (5.000,00 PLN – nagroda gwarantowana).

14. SPRAWY RÓŻNE

 • Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują nauczyciele/opiekunowie poszczególnych drużyn.

 • W trakcie gry zawodnicy nie mogą się kontaktować ze sobą, z opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów

 • Zawodnik ma obowiązek posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną

 • Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialna jest szkoła delegująca uczniów na zawody.

 • Od decyzji sędziego rundowego można odwołać się do sędziego głównego, którego decyzja jest ostateczna.

 • Ośrodek Królowa Karkonoszy nie zabezpiecza własnej opieki medycznej. W mieście znajdują się placówki opieki medycznej.

 • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju

Kierownik zawodów – Andrzej Modzelan

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY

OGÓLNOPOLSKIEJ SZKOLNEJ LIGI SZACHOWEJ 

SZKLARSKA PORĘBA, 03 – 09.12.2018    druk pdf..

Pełna nazwa szkoły:

 

Adres do korespondencji:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Kierownik/Opiekun drużyny

 

Gmina

Powiat

Województwo

     

Zasadniczy skład drużyny:

Szachownica

Nazwisko i imię

Data ur.

Kat.

Ranking

Ch – 1

       

Dz – 2

       

Ch – 3

       

Dz – 4

       

Zawodnicy rezerwowi:

Szachownica

Nazwisko i imię

Data ur.

Kat.

Ranking

Ch – 1

       

Dz – 2

       

Ch – 3

       

Dz – 4

       

Osoby towarzyszące:

L.p.

Nazwisko i imię

Data ur.

Funkcja

1.

     

2.

     

Pieczątka Szkoły

Podpis Dyrektora Szkoły

   

Przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2018

Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów i Partnerów Turnieju.

Dodaj komentarz