Zadania szachowe

1) Skrzypczak Jacek     27
2) Burczyński Kamil       18
3) Krzysztofiak Joanna  15
4) Mielcarek Arkadiusz   11
5) Szetela Jarek                5
6) Witkowska Lucyna       4
7) Ziobrowska Maja          1
8) Jabłoński Antoni           1

Zadanie 31. Białe zaczynają i wygrywają