Zadania szachowe

1) Skrzypczak Jacek     45
2) Burczyński Kamil       36
3) Krzysztofiak Joanna  29
4) Mielcarek Arkadiusz   17
5) Szetela Jarek                5
6) Witkowska Lucyna       4
7) Ziobrowska Maja          1
8) Jabłoński Antoni           1

Zadanie 78. Czarne zaczynają i wygrywają