2020/ 2021

M-ce Nazwisko, imię 9.10. 16.10. RAZEM
1. Tomczyk Michał 4,5 4.0 8,5
2. Ferenc Michał 3.0 5.0 8.0
3. Mironik Paweł 3.0 3,5 6,5
4. Goliński Krzysztof 4.0 2.0 6.0
5. Krzysztofiak Zdzisław 2,5 3.0 5,5
6. Kostka Marcin 3.0 2.0 5.0
7. Skrzypczak Jacek 3.0 2.0 5.0
8. Ambroziak Mateusz 4,5 x 4,5
9. Burczyński Kamil 2.0 1,5 3,5
10. Świątkowski Dawid x 3,5 3,5
11. Lewandowski Olaf 3.0 x 3.0
12. Oberchlak Rusłan 3.0 x 3.0
13. Kubiak Oskar 2.0 1.0 3.0
14. Urkiel Jakub 1.0 1,5 2,5
15. Jabłoński Antoni 2.0 x 2.0
16. Arkita Henryk 2.0 x 2.0
17. Jabłoński Wojciech 1,5 x 1,5
18. Bożek Igor 1.0 0 1.0
19. Cichoń Wojtek 0 x 0