2019/ 2020


M-ce Nazwisko, imię 13.09. 20.09. 27.09. RAZEM
1. Świątkowski Dawid 4.0 3,5 2.0 9,5
2. Ferenc Michał 5.0 4.0 x 9.0
3. Skrzypczak Jacek 3.0 3.0 3.0 9.0
4. Lewandowski Olaf 3,5 2.0 3.0 8,5
5. Mironik Paweł 2.0 2.0 4.0 8.0
6. Tomczyk Michał x 3,5 4,5 8.0
7. Malik Sławomir x 4.0 4.0 8.0
8. Lisiecki Mikołaj x 4.0 2,5 6,5
9. Augoff Jerzy 3.0 2.0 1.0 6.0
10. Arkita Henryk 2.0 2.0 2.0 6.0
11. Urkiel Jakub 2.0 2.0 2.0 6.0
12. Mielcarek Arkadiusz x x 3,5 3,5
13. Krzysztofiak Zdzisław x x 3.0 3.0
14. Burczyński Kamil x x 3.0 3.0
15. Bożek Igor 1.0 1.0 1.0 3.0
16. Szetela Jarosław 2,5 x x 2,5
17. Klimczak Dorota 2.0 x x 2.0
18. Goliński Krzysztof x x 1,5 1,5
19. Małecki Maciej x 1.0 x 1.0
20. Czerwiński Mateusz x 1.0 x 1.0
21. Cichoń Natalia 0 x x 0
22. Levytskyi Oleksandr x x 0 0