2018/ 2019M-ce Nazwisko, imię 14.09. 21.09. 28.09. 05.10. 12.10. RAZEM
1. Ferenc Michał 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 23.0
2. Tomczyk Michał 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 17.0
3. Świątkowski Dawid 3.0 2,5 3,5 3.0 3.0 15.0
4. Skrzypczak Jacek 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 14.0
5. Lisiecki Mikołaj 2.0 3.0 2,5 3.0 3.0 13,5
6. Malik Sławomir x 3,5 3.0 3.0 3.0 12,5
7. Lewandowski Olaf 3.0 x 3,5 3.0 2.0 11,5
8. Szetela Jarosław 2,5 x 2.0 4.0 2.0 10,5
9. Arkita Henryk 1,5 1,5 3.0 2.0 2.0 10.0
10. Jabłoński Antoni 3.0 2.0 x 3,5 1.0 9,5
11. Wańtuch Kacper 2,5 2.0 1,5 2.0 0,5 8,5
12. Ambroziak Mateusz 4.0 3,5 x x x 7,5
13. Jabłoński Wojciech 1,5 2.0 x 2.0 2.0 7,5
14. Lisiecka Julia x 2.0 3.0 2.0 x 7.0
15. Burczyński Kamil 1.0 2.0 1,5 1,5 1.0 7.0
16. Augoff Jerzy 2.0 3.0 x x 2.0 7.0
17. Laska Damian x x 1,5 1,5 4.0 7.0
18. Krzysztofiak Zdzisław x x x 2,5 4.0 6,5
19. Kucza Karol 5.0 x x x x 5.0
20. Monczak Mariusz x x x x 5.0 5.0
21. Borek Andrzej x 3.0 x 1.0 x 4.0
22. Jabłoński Waldemar x 3,5 x x x 3,5
23. Ziobrowski Wojciech 2,5 x x x x 2,5
24. Ziobrowska Maja 2,5 x x x x 2,5
25. Igielski Roman x 3.0 x x x 2,5
26. Hurna Kamil x x 2.0 x x 2.0
27 Rak Dzmitry 1.0 0 1.0 x x 2.0
28 Mironik Paweł 2.0 x x x x 2.0
29. Dolot Damian x 1.0 x x x 1.0
30. Brodalka Fabian x x x 0 0,5 0,5
31. Yudin Denis 0 x x x x 0